προαγορεύετε

προαγορεύετε
προαγορεύω
tell beforehand
pres imperat act 2nd pl
προαγορεύω
tell beforehand
pres ind act 2nd pl
προᾱγορεύετε , προαγορεύω
tell beforehand
imperf ind act 2nd pl (doric aeolic)
προαγορεύετε , προαγορεύω
tell beforehand
pres imperat act 2nd pl
προαγορεύετε , προαγορεύω
tell beforehand
pres ind act 2nd pl
προαγορεύω
tell beforehand
imperf ind act 2nd pl (homeric ionic)
προαγορεύετε , προαγορεύω
tell beforehand
imperf ind act 2nd pl (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”